Eksport mõiste – mida see tähendab?

Import ehk teisest riigist kaupade ja ka teenuste sissevedu. Eksport ehk kaupade ning toodete väljavedu välisriiki. Import ja eksport koos moodustavad rahvusvahelise kaubanduse, ilma milleta ei saa ükski riik, kuigi impordi ja ekspordi osakaal võivad oluliselt erineda.

Eesti siseselt rääkides ei tähenda eksport mitte ainult Eestis toodetud kaupade väljavedu. Arvesse lähevad ka välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu ning nende kaupade taasväljavedu, mis toodi riiki ajutiseks töötlemiseks. Lisaks sellele ka välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned, kuid samas ei lähe ekspordina arvesse ei transiit ega teenused.

Ekspordi võimalused ja puudused

Ettevõtjate jaoks tähendab eksport muidugi laiemat turgu ning rohkem kliente. Ekspordi kasuks räägib ka võimalus saada kogemust rahvusvahelises ärimaailmas ning suurendada tootlikkust ja kasumit, kuid samal ajal on ekspordiga seotud ka suuremad ärilised riskid.
Eksport ise jaguneb kaheks: otsene ja kaudne. Otsene eksport tähendab et ettevõtja tegeleb ise kogu eksporditeemaga, võttes enda kanda ka kõik kulud, vastutuse ja riski. Kaudne eksport võimaldab ettevõtjal küllaltki passiivseks jääda. Ettevõte ei pea tegema muud, kui toote valmistama ja selle järgmise lülini toimetama. Kogu asjaajamise korraldab vahendaja. Kaudne eksport tähendab, et ettevõtja ei pea muretsema riskide pärast, kuid samas jääb talle ka väiksem kasumiosa.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *