Import ehk teisest riigist kaupade ja ka teenuste sissevedu. Eksport ehk kaupade ning toodete väljavedu välisriiki. Import ja eksport koos moodustavad rahvusvahelise kaubanduse, ilma milleta ei saa ükski riik, kuigi impordi ja ekspordi osakaal võivad oluliselt erineda. Eesti siseselt rääkides ei tähenda eksport mitte ainult Eestis toodetud kaupade väljavedu. Arvesse lähevad ka välismaalt sisse toodud