Ekspordituru häkkimine

Miks?

“Mine nii kaugele kui näed ja kui sa oled kohale jõudnud, näed kaugemale.”

Iga hüpotees peab millelegi toetuma. Olgu selleks siis turu-uuring, ettevõtte enda senine müügikogemus või ettevõtja arusaam oma tootest ja selle tarbijast.

Ekspordituru häkkimine võimaldab ettevõttel kuluefektiivselt kontrollida oma hüpoteese erinevate sihtturgude potentsiaali kohta. Häkkimise käigus suhtleme turunduskampaania võtmes erinevate sihtgruppidega eesmärgiga tuvastada parim võimalik product-market-fit antud sihtturul.

Ekspordi häkkimine võimaldab ettevõtjal liikuda hüpoteesi faasist edasi faasi, kus saab antud sihtturu potentsiaali kohta teha juba teadliku otsuse. Tulemuseks saame garanteerida toote/teenuse vastu huvi tundvate kasutajate liikluse kodulehele (Kvaliteet >Kvantiteet) ning ka reaalsed esimesed ostud valitud turult. Olenevalt toote/teenuse hinnast, kodulehe valmisolekust valitud turu kasutajatele ning eelarvest valime sobivad evendid kodulehel, mida peamiselt jälgime. Valiku langetamisel tuleb silmas pidada, et antud evente toimuks antud perioodi jooksul piisavalt, et saaksime saadud tulemusi sisendiks võtta ka tuleviku tegevusi planeerides. Piisava valimi kätte saamine on väga olulisel kohal perioodi lõpus piisavate järelduste tegemiseks, kui ka hakates planeerima mahte järgmisteks käikudeks.

Kuidas?

Kasutades kuluefektiivseid, data-driven võimalustega ning ajaefektiivselt hallatavaid digikanaleid viime läbi 1-2 kuu pikkuse turunduskampaania, mille raames:

 1. Valitakse eksportimiseks välja sihtturg või sihtturud.
 2. Kampaania tegevused viiakse läbi see-think-do-care turundusraamistikus, kus keskendutakse eelkõige Think (Pakkuja valimine) ja Do (Tellimuse esitamine) faasidele. Nii aitame näha, kas Teie toote vastu on huvi juba antud segmendis tooteid otsivate ja vajavate kasutajate hulgas. Tulenevalt kanalite valikust kaasneb kasutegur ka See (Teadlikuse tekitamine) faasis, sest kasutame lisaks in-bound (Kasutajad juba otsivad meie segmendi tooteid) tegevustele ka out-bound (Tekitame huvi ja ideaalis ka mõtte meie segmendi toote ostmise vastu) tegevusi, läbi mille jõuavad bränd ja tooted ka nende kasutajate silme ette, kes hetkel ostu peale ei mõtle ja ostu kampaaniaperioodi jooksul ei soorita, kuid külastavad näiteks kodulehte või suhestuvad reklaamidega sotsiaalmeedias (Cookie ja aktiivse kaasatuse (Engagement) kaudu on võimalik neid kasutajaid teatud perioodi jooksul tulevikus re-targeteerida).
 3. Seatakse hüpoteesid, mis vajavad tõestamist läbi reaalsete tulemuste kokkulepitud ajavälbas.
 4. Tehakse baas-kontroll müügikanali (koduleht) kohta ning seeläbi jagatakse soovituslikke ja kohustuslikke tegevusi, mis võivad vajada kohandamist, et kõik tehtavad tegevused saaks korrektselt trackitud.
 5. Seatakse üles kahe peamise digikanali (Google Ads ja Facebook Ads) kontod või tehakse olemasolevatele täiendavad seadistused.
 6. Viiakse läbi kampaaniategevused.
 7. Tulemuste kokkuvõte ja võimalused jätkutegevusteks.

Kus?

Sihtturgude valikul lähtume suuresti kliendi ja müügimeeskonna sisendist, kellel on kõige vahetum kogemus klientide ja partnerite tagasisidest. Lisaks jagame võimalusel endapoolseid soovitusi Eesti Ekspordi agentuuri meeskonna kogemustest.

Kampaania käik

 1. Valitud digitaalsetest kanalitest sihtrühma kohta käiva baasinfo kogumine ja kirja panemine.
 2. Kick-off ühekordsed tegevused -> Google Analytics, Google Tag-Manager, Google Ads ning Facebook Business- ja Ads Manager loomine (vajadusel) ja tehniline set-set-up või olemasolevate kontode kontroll.
 3. Reklaammaterjalide valmistamine ja kinnitamine -> visuaalide ja copy-tekstide tehniline sisend ja visuaalide ja copy-tekstide valmistamine kliendi poolt ning kinnitamine.
 4. Reklaamide tehniline set-up ja launch -> prospecting kampaaniate seadistamine, Re-targeting funneli loomine ja seadistamine.
 5. Esimesed tulemused -> esmaste konkurentsi- ning trafficu põhiste tulemuste analüüs ning järeldused, esmaste kvalitatiivsete tulemuste analüüs ning järeldused, vajaduspõhine budget-split’i korrigeerimine.
 6. Vajaduspõhiselt ettepanekud ning soovitused -> võimalusel jagame tagasisidet ning teeme ettepanekuid kiirelt saavutatavate tulemuste saavutamiseks market-hack ajajoones, kliendi kinnitusel lisamaterjalid ning tehnilised implementatsioonilised muudatused kampaaniates, et sisse viia esmase reaalse info põhjalt saadud hüpoteese.
 7. Turunduskampaania perioodi lõpp ning tulemused -> kohtumine kliendiga, ühiselt tulemuste analüüs ning järeldused, võimalike edasiste sammude kaardistamine.
 8. Turunduskampaania raames sisse viidud ühekordsed tegevused jäävad alatiseks alles ning võimaldavad sihtturul igal ajahetkel uuesti ja efektiivselt jätkata.

Kontakt

Võta ühendust

Jäta meile oma ettevõtte andmed ja me võtame sinuga ise ühendust võimalike projektide aruteluks.

Liitu uudiskirjaga

Saadame eestimaiste firmade edulugudest teateid. Aegajalt. Ei spämmi.