Ekspordituru häkkimine

Miks?

Mine nii kaugele kui näed ja kui sa oled kohale jõudnud, näed kaugemale.

Iga hüpotees peab millelegi toetuma. Olgu selleks siis turu-uuring, ettevõtte enda senine müügikogemus või ettevõtja arusaam oma tootest ja selle sihtgrupist.

Ekspordituru häkkimine võimaldab ettevõttel kuluefektiivselt kontrollida oma hüpoteese erinevate sihtturgude potentsiaali kohta. Häkkimise käigus suhtleme turunduskampaania võtmes erinevate sihtgruppidega eesmärgiga tuvastada toote parim võimalik product-market-fit antud sihtturul.

Ekspordituru häkkimine võimaldab ettevõtjal liikuda hüpoteesi faasist edasi faasi, kus saab antud sihtturu potentsiaali kohta teha juba teadliku otsuse.

Tulenevalt toodetest, e-poe valmisolekust valitud turu kasutajatele ning eelarvest, valime sobivad tegevused e-poes, mida peamiselt jälgime. Valiku langetamisel tuleb silmas pidada, et antud tegevusi toimuks e-poes antud perioodi jooksul piisavalt, et saaksime saadud tulemusi sisendiks võtta ka jätkutegevusi planeerides.

Piisava valimi kätte saamine on ülioluline nii pädevate järelduste tegemiseks kui ka mahtude planeerimiseks järgmiste käikude tarvis.

Kus?

Sihtturu valikul lähtume suuresti kliendi müügimeeskonna sisendist, kellel on kõige vahetum kogemus klientide ja partnerite tagasisidest. Lisaks jagame võimalusel enda poolseid soovitusi Eesti Ekspordi agentuuri meeskonna kogemustest lähtuvalt.

Kuidas?

Kasutades kuluefektiivseid, data-driven võimalustega ning ajaefektiivselt hallatavaid digikanaleid, viime läbi 2-3 kuu pikkuse turunduskampaania, mille raames:

  • Seame hüpoteesid, mis vajavad tõestamist reaalsete tulemuste kaudu kokkulepitud ajaraamis.
  • Seame üles kahe peamise digikanali (Google Ads ja Facebook Ads) kontod või teeme olemasolevatele täiendavad seadistused.
  • Viime kampaania tegevused läbi see-think-do-care turundusraamistikus, kus keskendume eelkõige Think (ostja valimine) ja Do (tellimuse esitamine) faasidele. Sest inimesed, kes ise otsivad sinu toodetele vastavaid tooteid, on kõige suurema tõenäosusega valmis ostma ka sinu tooteid.

Tulenevalt kanalite valikust kaasneb kasutegur ka See (teadlikkuse tekitamine) faasis, sest kasutame lisaks in-bound (kasutajad juba otsivad selliseid tooteid) tegevustele ka out-bound (tekitame huvi ja ideaalis ka mõtte meie segmendi toote ostmise vastu) tegevusi. Nii jõuavad su kaubamärk ja tooted ka nende kasutajate silme ette, kes hetkel ostu peale ei mõtle ja enda ostu kampaaniaperioodi jooksul ei soorita, kuid külastavad näiteks e-poodi või suhestuvad reklaamidega sotsiaalmeedias (cookie ja aktiivse kaasatuse kaudu on võimalik neid kasutajaid teatud perioodi jooksul tulevikus re-targeteerida).

  • Anname konkreetseid soovitusi müügikanali loogika parandamise kohta (CRO) ja hoolitseme selle eest, et kõik e-poe külastajate tegevused saaksid analüütikas korrektselt jälgitud.
  • Võtame kokku häkkimise tulemused ja pakume tulemustest lähtuvalt välja jätkutegevused.

Võta meiega ühendust ja me selgitame sulle huvi korral veelgi detailsemalt oma lähenemist ekspordituru häkkimisele.

Kontakt

Võta ühendust

Jäta meile oma ettevõtte andmed ja me võtame sinuga ise ühendust võimalike projektide aruteluks.

Liitu uudiskirjaga

Saadame eestimaiste firmade edulugudest teateid. Aegajalt. Ei spämmi.